Otsite värsket lahendust teie äri jaoks?

Meil on midagi pakkuda igaühele

Parimad lahendused kasvava äritegevuse toetamiseks

Ettevõttest

Meie pakutavad lahendused võimaldavad teil oma äri korraldada paindlikult ja kiirelt kohaneda dünaamiliselt muutuvas keskkonnas. Ka aitavad nad tugevdada ettevõtte sisestruktuuri, mis on oluline ettevõtte praeguste ja potentsiaalsete ressursside edaspidiseks kasutamiseks. 

Millega me tegeleme

Äritegevust tuleb arendada läbimõeldult ja efektiivselt. Need kaks kriteeriumi on omavahel seotud. Tegevuse läbimõeldus sõltub ettevõtte juhtidest. Abistame neid IT-valdkonna programmilise osa täiustamisel, eesmärgiga parendada äriinformatsiooni sisaldavaid infovoogusid.

Informatsiooni efektiivsus sõltub paljudest asjaoludest – mitte ainult olemasolevatest tarkvaralahendustest, vaid ka nende rakendamisest. Sageli ei kasutata ära kõiki olemasolevaid võimalusi. Näiteks võib infovoogudes olla ebaratsionaalseid lülisid – vaheinfot hoitakse paberkandjatel, andmeid töödeldakse osaliselt käsitsi, infotöötlus pole automatiseeritud, jne. Sellest tuleneb täiendav aja-, materiaalsete ja inimressursi kulu, mida oleks otstarbekam kasutada teisteks, olulisemateks töödeks. Infotöötluse efektiivsuse suurendamine mõjutab otseselt äritegevuse efektiivsust tervikuna. Arvutiprogrammide rakendamine võimaldab vähendada ajakulu ja paberitööde mahtu. Me toetame arenevat äri – meie pakutavad programmid võimaldavad teil tavalise tööga kiiremini toime tulla või sama ajaga rohkem teha.

Kuidas me töötame

Me häälestame, ja kui vaja, seadistame ümber ettevõtte IT-süsteemid. Leidmaks infotöötluse ebaratsionaalsed lülid, süveneme ettevõtte tegevusse, analüüsime kogu infotöötluse protsessi. See võimaldab meil otsustada, mida tuleks ette võtta tarkvara või selle osade paremustamiseks. Sõltuvalt tuvastatud probleemidest ja kliendi soovidest, võime kohandada tema kasutatavat tarkvara, samuti võime välja töötada uusi ja/või täiendavaid programme ning mooduleid. Näiteks – luua võimalus teha kõik rutiinsed toimingud, milleks varem kulus märkimisväärselt inimtööjõu kulu ja aega, arvutiprogrammide abil, mis teevad selle töö kiirelt ja täpselt.

Triviaalsete ja töömahukate toimingute üleandmiseks arvutile piisab sageli suhteliselt väikesemahulisest rakendustarkvarast, mille abil võib kordades kiirendada ettevõtte struktuuriüksuste infovahetust, tellimuste töötlemist, jne. Pakume lahendusi, mis lähtuvad ettevõtte vajadusest ja võimalustest.

Programmide koostamisel arvestame iga kliendi spetsiifilisi vajadusi ja erisusi. 

Teenused

Meie pakutavad teenused 

 •    

  Tarkvara loomine

  Meie firma peamiseks tegevusalaks on klientidele vajaliku tarkvara loomine. Programmide koostamisel arvestame iga kliendi spetsiifilisi vajadusi ja erisusi.

 •    

  Ettevõtete infosüsteemide loomine

  Meie spetsialistid koostavad ettevõtetele erineva keerukusastmega infosüsteeme. Meil on suur kogemus paljude filiaalidega ettevõtetele mitmeosaliste infosüsteemide loomisel.

 •    

  Veebide ja portaalide loomine

  IT Devels töötab välja arvutiprogramme ja –lahendusi arvutipõhiseks äritegevuseks. Meie firmal on kõrgtehnoloogiliste, suure külastatavusega veebisaitide ja ettevõttesiseste portaalide loomise kogemus. Meie töö võimaldab meie klientidel kasutada internetti äritegevuseks, sh oma kaupade ja teenuste müügiks.

 •    

  Tehniline tugi ja teenindamine

  Installeerime, häälestame ja teenindame programmivahendeid, toetame süsteemide üldist administreerimist.

 •    

  Rakenduste teisele platvormile üleviimine, kokkusobitamine

  Paljud veel eelmisel sajandil kasutussevõetud süsteemid on praeguseks vananenud. Enamikule ettevõtteist on vastumeelne hoobilt loobuda nende poolt aastaid edukalt rakendatud süsteemidest ja muuta töökorraldust. Samas saavad nad aru, et uue tehnoloogia rakendamine on äri edukuseks möödapääsmatu.

 •    

  Rakenduste kohandamine

  Ettevõttes kasutatavad, erinevatel aastatel ja sageli ka erinevatel platvormidel baseeruvaid rakendusi on sageli võimalik siduda ühtseks süsteemiks. Meie lahendame sellega seonduvad probleemid - loome laiendused ettevõttes juba kasutatavatele rakendustele ja infosüsteemi elementidele.

Me toetame arenevat äri – meie pakutavad programmid võimaldavad teil tavalise tööga kiiremini toime tulla või sama ajaga rohkem teha. 

Green Ant

Green Ant on multifunktsionaalne programm abistamaks linnades tegutsevaid prügiveofirmasid. Ta võimaldab optimiseerida kõik prügiveoetapid. 

Kuigi Green Ant on loodud ühe konkreetse kliendi vajadustest lähtuvalt,  on ta rakendatav ka paljudes teistes ettevõtetes. Tema loomisel püüdis IT Devels arvesse võtta kõiki potentsiaalseid soove ja nõudeid seda tüüpi programmi funktsionaalsusele, efektiivsusele ja kasutusmugavusele.

Green Ant on loodud CRM-vahendina (CRM – Client Relationship Management), andes  kasutajale võimaluse oma klientidest andmebaaside loomiseks ja nende andmebaaside juhtimiseks. IT Devel poolt loodud spetsiaalsete funktsioonide pakett võimaldab omavahel siduda teenindatavate klientide ja jäätmete väljaveo andmed selliselt, et kogu info sisestatakse ja töödeldakse ning dokumentatsioon vormistatakse automaatselt. IT Devels loodud rakendus hõlmab ka kulutuste arvestuse, hindade kujundamise, ja paljud muud selle valdkonnaga seonduvad tegevused.

Green Ant toimib kui veebipõhine tarkvara. SaaS (Software as a Service) rakendaja ei pea ostma mitte programmivahendeid, ta rendib neid (kasutab neid veebipõhise liidese abil). Seetõttu on tema perioodikulud väiksemad, kui need oleksid litsenseeritud programmivahendite kasutamisel – pole vaja teha kulutusi programmivahendite ja nende rakendamiseks vajaliku riistvara ning operatsioonisüsteemi ostmiseks, samuti pole vaja teha kulutusi kogu infrastruktuuri töökorras hoidmiseks.

Green Ant on kasutajale mugav ja samas ka väga efektiivne. Kasutajasõbralik liides võimaldab tänu sisseeehitatud otsingumootorile ja sisestusväljade automaatsele täitmisele kiiret ligipääsu programmi kõigile osadele. Liides efektiivsust suurendab tema suhteliselt lihtne häälestatavus kasutaja poolt.

Green Ant kasutamisel ei töödelda andmeid käsitsi, infotöötluse vahetulemusi ei hoita paberkandjal, neiks toiminguteks ei kulu aega ja muid ressursse. Samas võib kindel olla, et iga parameeter töödeldakse maksimaalselt täpselt. Green Ant genereerib iseseisvalt juba täidetud Print-Ready dokumentatsiooni. Käsitsitöö maht on seejuures minimaalne ja see on lihtne, kuna programm otsib ise välja ja annab ette vajalikud arvud, nimetused, nimed, aadressid ja muud vajalikud andmed.

Green Ant optimeerib nii äri- kui ka loodusressursside kasutamise. Kui otsustate kasutada Green Anti´i, toetate keskkonnahoidliku infotehnoloogia kasutamist.

 

Kontaktid

Meie aadress

IT Devel's OÜ

 AKADEEMIA TEE 21/1, Tallinn, 12618
 +372 6 888 900
  info@itdevels.eu